ทัวร์ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค CEHC-EK
 • รหัสทัวร์ :
  CEHC-EK
 • ราคา :
  สอบถาม
 • ระยะเวลา :
  10 วัน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค
 • สายการบิน :
  EMIRATES AIRLINE
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค 10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค MSC MUSICA
  (บินเข้าเวนิส- บินออกมิลาน)เริ่มต้นที่…. 89,900 บาท
  (พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ)
  เวนิส - บารี - คาทาโคลอน - ซานโตรินี่ - เอเธนส์ - คอร์ฟู – กอเตอร์ – เวนิส
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์
ทัวร์ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค
10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติคMSC MUSICA ตุลาคม 2558(บินเข้าเวนิส- บินออกมิลาน)
เริ่มต้นที่…. 89,900 บาท 
(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ)เวนิส - บารี - คาทาโคลอน - ซานโตรินี่ - เอเธนส์ - คอร์ฟู – กอเตอร์ – เวนิส
 
10-19 ต.ค. / 17-26 ต.ค. 10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค MSC MUSICA
 
วันแรก กรุงเทพมหานคร
23.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน T (แถว T 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส (EK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
วันที่สอง ดูไบ - เวนิส
02.35 ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบิน EK 371 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายผ่าน จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯมีบริการ อาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบินสู่ มหานครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
05.45 น. เดินทางถึงนครดูไบแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน EK097 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินดูไบ ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
09.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ (DXB) สู่สนามบินเวนิส (VCE) โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชม.)
14.05 น. เดินทางถึงเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเวนิส เพื่อขึ้นเรือ MSC Musica
17.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ เมืองบารี ประเทศอิตาลี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญหลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 
วันที่สาม บารี (ประเทศอิตาลี)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่นPublic Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
13.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองบารี (ประเทศอิตาลี) เมืองที่อยู่ใกล้กับทะเลเอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า“แคลิฟอร์เนียตอนใต้ของอิตาลี” เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้า เป็นศูนย์กลางการเดินเรือและศูนย์กลางของอาณาจักรไบเซนไทน์ทางตอนใต้ของอิตาลี  เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เนื่องด้วยเซนต์นิโคลัสมาจาริกแสวงบุญที่เมืองนี้  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองได้ถูกทำลายด้วยระเบิดไดนามิก  และได้ทำการบูรณะสร้างเมืองขึ้นใหม่ ปัจจุบันจึงเห็นบ้านเรือนที่ทันสมัยอยู่เป็นจำนวนมาก  แต่ยังคงสามารถเห็นซากความเจริญในอดีตที่ยังคงเหลือไว้ นำท่านถ่ายรูปกับป้อมปราการประจำเมือง (Fortress) ขนาดใหญ่ของเมืองบารีที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการเข้ายึดครองจากการล่าอาณานิคมในสมัยก่อน จากนั้นนำท่านชม    วิหารซานนิโคลัส (Basilica di San Nicola) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเซนต์นิโคลัส  ผู้อุปถัมภ์ของเมืองซึ่งเป็นผู้ที่นำความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนามาให้ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมบ้านเรือนและ สถาปัตยกรรมที่สวยงามของเมืองบารี ซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติก หรือจะเลือกซื้อของฝากหรือสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบารี
18.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือบารี เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือคาทาโคลอน ประเทศกรีซ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 
วันที่สี่ คาทาโคลอน - โอลิมเปีย (ประเทศกรีซ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญอิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
13.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือคาทาโคลอน (Katakolon) เมืองชายทะเลเล็กๆ แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของท่าเรือที่ทันสมัยของกรีซ และแหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกแห่งหนึ่งของกรีซ สร้างขึ้นเมื่อ 776 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นสถานที่จัดโอลิมปิกเกมส์เป็นที่แรกเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เทพเจ้าโอลิมเปียเซอุส  นำท่านเข้าชม วิหารโอลิมเปียนเซอุส (Temple of the Olympian Zeus) ซากโบราณสถานต่างๆ ที่มีอายุร่วม 1,500 – 2,500 ปี ถือว่าครั้งหนึ่งที่นี่คือสถานสักการะบูชา ที่มีความสำคัญมากกว่าวิหารกรีกอื่นใดทั้งหมดในสมัยนั้น  อริสโตเติลได้กล่าวยกย่องความยิ่งใหญ่เท่าเทียมกับพีระมิดแห่งอิยิปต์ ปัจจุบันมีเสาแบบโครินเธียนเหลืออยู่เพียง 15 ต้น จากเดิมทั้งหมดที่มีอยู่ 104 ต้น จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum) พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุอันสำคัญในอดีตที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีความสำคัญอย่างมาก ให้ท่านได้สัมผัสสมบัติและความสำคัญของสิ่งต่างๆ ที่เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ อาทิเช่น ชิ้นส่วนจากวิหารต่างๆ, รูปปั้น ชิ้นส่วนสำคัญๆ ตามโบราณสถานที่ได้นำมาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งควรค่าแก่การเก็บรักษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศกรีซ
17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือคาทาโคลอน 
19.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือคาทาโคลอน เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซานโตรินี่ ประเทศกรีซ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 
วันที่ห้า ซานโตรินี่ (ประเทศกรีซ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือซานโตรินี่ (Santorini) นำท่านเดินทางสู่เกาะซานโตรินี่ โดยลงเรือเล็กเทนเดอร์โบทที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้ (เนื่องจากเรือสำราญมีขนาดใหญ่ต้องจอดกลางทะเล) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งเรือเข้าสู่ท่าเทียบเรือ เกาะซานโตรินี่ เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง เกาะนี้ถือว่าเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ เป็นเกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินีแห่งหมู่เกาะ   ไซคลาติส เพราะทั่วโลกต่างชื่นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 1450 ปีก่อนคริสตกาล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมู่บ้านเอีย             (Oia Village)  ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ มีความสวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะในกรีซ บ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่รายล้อมด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือแม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสีสันสดใส เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถึงความมั่งคั่งของชาวเรือที่อาศัยอยู่ที่นี่ลดหลั่นไล่ระดับตามหน้าผาสูงชัน โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็กๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี่ ซึ่งออกเสียงได้อีกอย่างว่า ธีรา (Thira) นำท่านสู่ตลาดสินค้าพื้นเมือง ที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก ที่ล้วนนำมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นถนนทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือสำราญที่จอดอยู่กลางทะเลเบื้องล่าง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเกาะซานโตรินี่ หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีวางจำหน่าย แบ่งเป็นซอกซอยมากมาย
16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือซานโตรินี่ สัมผัสประสบการณ์การนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากริมผาของเกาะ จากนั้นนำท่านนั่งเรือเล็กเทนเดอร์โบ๊ทเพื่อกลับสู่เรือสำราญ
17.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือซานโตรินี่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือพีราอุส ประเทศกรีซ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 
วันที่หก เอเธนส์ (ประเทศกรีซ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.30 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือพีราอุส จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกรุงเอเธนส์  นำท่านชมอะโครโปลิส โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูง  เชื่อกันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพีอาเธน่า  นำท่านชมวิหารพาร์เธนอน  วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีเอเธน่า อันเป็นวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ  ช่วงประมาณ 450-300  ปีก่อนคริสตกาล และทั่วโลกต่างยอมรับกันว่าเป็นวิหาร   แบบดอริคที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกศิลปะของกรีซ  ผ่านชมสถานที่สำคัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีต  ชมประตูชัยเฮเดรียน  หอสมุดแห่งชาติ  ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ  นำท่านแวะถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิค ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896  นำท่านผ่านชมจัตุรัสซินตั๊กม่า (Syntagma Square)  ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรียกว่า พลาก้า (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคารคึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลาก้า คือย่านเมืองใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าแฟชั่นหรูระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็นระเบียบสวย
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือพีราอุส
16.30 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือพีราอุส เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือคอร์ฟู ประเทศกรีซ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 
วันที่เจ็ด คอร์ฟู (ประเทศกรีซ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญอิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
12.30 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือคอร์ฟู (Corfu) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “เกาะมรกต” เนื่องด้วยความเขียวชะอุ่มและสวยงามในตัวมันเอง อันเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายและแนวชายฝั่งที่สวยงามหาใดเปรียบ นำท่านเดินทางเข้าสู่เขต Paleokastritsa สู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเก่าและทะเลไอโอเนี่ยน       อันเป็นที่มาของเทพนิยายกรีกของการพบกันระหว่าง Odysseus และ Nausica ระหว่างทางชมวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกต้นมะกอกและต้น Cyprus ผ่านหมู่บ้านเล็กๆหลากสีสัน นำท่านชมโบสถ์ Vlacheraina monastery โบสถ์เล็กๆ ตั้งอยู่กลางเกาะขนาดเล็กยื่นออกไปในทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพหรือจากเดินไปยังโบสถ์กลางทะเล จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเก่าคอร์ฟู เมืองเก่าที่ตั้งอยู่บนเกาะคอร์ฟู (Corfu) โดยมีพื้นที่เพียง 593 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของแอลเบเนีย (Albania) และกรีซ เมืองเก่าคอร์ฟู ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.2007 นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ป้อม Palaio Frourio ซึ่งมีความเก่าแก่ แม้ว่าบางส่วนจะถูกกัดเซาะจากน้ำและลมทะเลไปบ้างแล้วก็ตาม ตัวป้อมได้รับการบูรณะมาเป็นอย่างดี ปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมหลายอย่าง เช่น งานคอนเสิร์ตและอื่นๆ          นำท่านชมอาคารบ้านเรือนแบบนีโอคลาสสิค ส่วนหนึ่งสร้างขึ้นจากยุคเวนิส อีกส่วนเป็นการก่อสร้างยุคหลัง 
17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองคอร์ฟู
18.30 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือคอร์ฟู เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือกอเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 
วันที่แปด กอเตอร์ (ประเทศมอนเตเนโกร)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือเมืองกอเตอร์ (Kotor) เมืองชายฝั่งทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกร ประเทศซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรนี้ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลเอเดรียติค ถึงแม้สถานที่โดยรวมของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม ชายหาดอ่อนละมุนคลื่นสงบไม่รุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบน้ำเงินเข้มใส แม่น้ำใสไหลเชี่ยวและภูเขาสวยสง่า บางแห่งจะเห็นเป็นฟยอร์ดสูงตระหง่านตระการตา นำท่านชมความงดงามของเมืองกอเตอร์ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1979 เป็นเมืองที่สร้างภายในกำแพงสูง (City Wall) ซึ่งแบ่งตัวเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) โดยกำแพงเมืองแห่งนี้สร้างโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยังได้รับอิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกัน นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon)     ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1166 ภายในตัวเมืองเก่า อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรือเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือกอเตอร์ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 
14.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือดูบรอฟนิค เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเวนิส ประเทศอิตาลี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
หมายเหตุ ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
 
วันที่เก้า เวนิส - เวโรน่า - มิลาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเวนิส
นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงจากเรือ พร้อมทำการเชคเอาท์จากเรือ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า (Verona) (ระยะทาง 107 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองเวโรน่าได้รับสมญานามว่า "Little Roman" เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ นำท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้งขนาดใหญ่ (Roman Theater) ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม บ้านจูเลียต บนถนน Capello จากบทประพันธ์ โรมิโอและจูเลียต โดย วิลเลียม เชกส์เปียร์ แต่งขึ้นในปี ค.ศ. 1595 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2465 เนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวความขัดแย้งของสองตระกูล คือ ตระกูลมอนตาคิว และคาปูเร็ต ในเมืองเวโรน่า นำท่านชมบริเวณสนามหน้าบ้านของจูเลียต ซึ่งจะเห็นระเบียง ที่โรมิโอปีนเข้าหาจูเลียต ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับรูปปั้นบรอนซ์ของจูเลียต ปั้นโดย N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับที่หน้าอกของจูเลียต อิสระให้ท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อสินค้าที่มีจำหน่ายสองข้างทางทั้งของที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนม ในย่านถนนแมชชินี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) (ระยะทาง 165 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชม.) หรือที่            คนอิตาเลียนเรียกว่ามิลาโน่ (Milano) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับกรุงปารีส และถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกว่าดูโอโม่ (Milan Duomo) ชื่อนี้ไว้ใช้เรียกมหาวิหารประจำเมือง เป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอับดับสอง รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกัน (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็นอันดับสามของยุโรป) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400 กว่าปีหลังจากนั้น คือในปี ค.ศ.1813 ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า  ด้านหน้าของมหาวิหารเป็นลานกว้าง เรียกว่า ปิอาซซ่า เดล    ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็นศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย   ด้านข้างของจตุรัสหน้า         ดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเข้า กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่หรูหราอลังการแห่งเมืองมิลาน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและพื้นเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
19.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน มัลเพนซ่า (MXP) เพื่อเช็คอิน และดำเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน
22.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินมัลเพนซ่า สู่ สนามบินดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK092 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง) บริการอาหารค่ำ เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน
 
วันที่สิบ ดูไบ - กรุงเทพมหานคร
06.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK372 (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง) 
สายการบินมีบริการอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
ทัวร์ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค
ประเภทห้องพัก
 ห้องพักด้านนอกแบบมีระเบียง (Outside Cabin with balcony)
เตียงมีให้เลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยว ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ห้องน้ำแบบฝักบัว โทรทัศน์ โทรศัพท์ 
อินเตอร์เน็ต* มินิบาร์ * (* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เครื่องเป่าผม มีระเบียง ชมวิวทะเล ขนาดพื้นที่ประมาณ 18 ตารางเมตร
 ห้องพักฝั่งด้านใน (Inside cabin)
เตียงมีให้เลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรือเตียงเดียว ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ห้องน้ำแบบฝักบัว โทรทัศน์ โทรศัพท์  
อินเตอร์เน็ต* มินิบาร์ * (* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)  เครื่องเป่าผม ขนาดพื้นที่ประมาณ 16 ตารางเมตร
 
 
10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค (MSC MUSICA)(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น)
 

อัตราค่าบริการ

ต.ค. 2558

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ

89,900

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบวิวหน้าต่าง (Ocean View) ท่านละ

5,000

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony) ท่านละ

10,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ   

25,000

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)    

89,900

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    

85,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    

79,900

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

13,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

90,000

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) – Land Only (ไม่รวมตั๋ว BKK-VCE//MXP-BKK)

64,900

ค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยประมาณ  (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)

3,000

 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558) **
 
 
ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, 
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ, 
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวมถึง
ค่าวีซ่าเชงเก้นอิตาลี
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)
ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ 8.50 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 59.50 ยูโร)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
การชำระเงิน งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 45 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 
ทัวร์ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค
กรณียกเลิก
* 60 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำ 
* ภายใน 60 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 
หมายเหตุ : 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถ ที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการ ที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ  นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 
ตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 
สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง 
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ำหนักส่วนเกิน
กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน )
 
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้) 
3. สำเนาบัตรประชาชน 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สำเนาใบมรณะบัตร 
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา) 
9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  
10. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา 
11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า)
 
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************
 
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี
 
- บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 
 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย) 
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2 
 
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)