เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@taraarrya

Travel License : 11/07066

หน้าแรก

/

บัตรเข้าชมสถานที่

/

บัตรเข้าสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World) หนึ่งวัน

บัตรเข้าสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World) หนึ่งวัน

บัตรเข้าสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World) หนึ่งวัน

รหัสทัวร์

TKA22004

ประเทศ

เกาหลี

ราคาเริ่มต้น

1,013บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

ประเภทบัตร

ราคา/บาท

สถานะ

บัตรเข้าสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World) หนึ่งวัน

ราคา/บาท

1,013

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

ไฮไลท์

ก้าวเข้าไปในสวนสนุกชั้นนำของเกาหลีที่ตั้งอยู่ใกล้ ณ ใจกลางกรุงโซลอย่างสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์

เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นและแหล่งท่องเที่ยวกว่า 50 รายการโดยไม่ต้องไปต่อคิวให้เสียเวลาด้วยบัตรเมจิกพาส

ซื้อบัตรคอมโบ พร้อมตื่นตากับโลกใต้ท้องทะเลที่แทงก์นิเวศวิทยาทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำล็อตเต้เวิลด์

ชมการแสดง, นิทรรศการ และพบกับเครื่องเล่นอีกมากมาย ทั้ง Atlantis, Gyro Swing, Camelot Carousel และอื่น ๆ ด้วยบัตรเข้าสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ ใบนี้ใบเดียว!

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- บัตรเข้าชม สำหรับ 1 วัน

- บัตรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าเข้าโซนสกีในร่ม สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์, ล็อตเต้เวิลด์เมจิกเคิลฟอร์เรสต์, เกม แฟคทอรี่, มิรเรอร์ เมซ, บ้านผีสิง และเทเรอร์ เซมิแทรี่

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง