เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@taraarrya

Travel License : 11/07066

หน้าแรก

/

บัตรเข้าชมสถานที่

/

บัตรสวนสัตว์เปิดและศูนย์แสดงสัตว์ทะเลบาหลี (Bali Safari and Marine Park)

บัตรสวนสัตว์เปิดและศูนย์แสดงสัตว์ทะเลบาหลี (Bali Safari and Marine Park)

บัตรสวนสัตว์เปิดและศูนย์แสดงสัตว์ทะเลบาหลี (Bali Safari and Marine Park)

รหัสทัวร์

TKA19071

ประเทศ

อินโดนีเซีย

ราคาเริ่มต้น

2,222บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

ประเภทบัตร

ราคา/บาท

สถานะ

จังเกิล ฮอปเปอร์ + ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม (ผู้ใหญ่)

ราคา/บาท

2,222

จังเกิล ฮอปเปอร์ + ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม (เด็ก 3-12)

ราคา/บาท

1,877

ดราก้อน + ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม (ผู้ใหญ่)

ราคา/บาท

2,867

ดราก้อน + ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม (เด็ก 3-12)

ราคา/บาท

2,394

อาหารเช้ากับสิงโต + ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม (ผู้ใหญ่)

ราคา/บาท

2,114

อาหารเช้ากับสิงโต + ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม (เด็ก 3-12)

ราคา/บาท

1,899

ไนท์ซาฟารี + ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม (ผู้ใหญ่)

ราคา/บาท

2,867

ไนท์ซาฟารี + ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม (เด็ก 3-12)

ราคา/บาท

2,394

ไนท์ ซาฟารี เลเจนด์ (ผู้ใหญ่)

ราคา/บาท

3,608

ไนท์ ซาฟารี เลเจนด์ (เด็ก 3-12)

ราคา/บาท

3,130

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

ไฮไลท์

สนุกกับการผจญภัยในป่าเพื่อพบกับสัตว์นานาชนิด แม้กระทั่งสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลและชมการแสดงให้อาหารปลาปิรันยาที่น่าตื่นเต้น

ซื้อบัตรรับประทานอาหารเช้าพร้อมสิงโต และสัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับสิงโตในขณะที่เพลิดเพลินกับอาหารเลิศรสที่ร้านอาหาร Tsavo Lion ซึ่งถูกกั้นด้วยกระจกเต็มบานอย่างปลอดภัย

รถรางที่ออกแบบมาเป็นพิเศษจะพาคุณเดินทางท่องซาฟารียามค่ำคืน โดยคุณจะได้ชมและให้อาหารสัตว์ในระยะประชิด!

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- บัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง