เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@taraarrya

Travel License : 11/07066

หน้าแรก

/

ทัวร์สิงคโปร์

/

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXPLORE UNLEASHED 3วัน 2คืน (TR)

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXPLORE UNLEASHED 3วัน 2คืน (TR)

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXPLORE UNLEASHED 3วัน 2คืน (TR)

FLOWERS DOME/CLOUD FOREST 2 DOMES (รวมค่าบัตร) เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ สัมผัส น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง จะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี ไหว้พระเขี้ยวแก้ว ที่ไชน่าทาวน์ นั่งเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน้ำ ไฮไลท์ของสิงคโปร์ ขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัด Loyang Tua Pek Kong Temple ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ

รหัสทัวร์

SG_TR00057

ประเทศ

สิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

12 ก.พ. 67 - 24 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

12,555บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Scoot Airline

ก.ค. 67

13,555฿

01-03

12,999฿

02-04

13,555฿

03-05

13,555฿

04-06

13,999฿

05-07

13,555฿

06-08

13,555฿

07-09

12,555฿

08-10

13,555฿

09-11

13,555฿

10-12

13,555฿

11-13

13,999฿

12-14

13,555฿

13-15

13,555฿

14-16

12,555฿

15-17

13,555฿

16-18

13,555฿

17-19

13,555฿

18-20

13,555฿

19-21

14,999฿

20-22

14,999฿

21-23

13,555฿

22-24

13,555฿

23-25

13,555฿

24-26

13,555฿

25-27

13,999฿

26-28

14,999฿

27-29

14,999฿

28-30

13,555฿

29-31

13,555฿

30-01ส.ค.

13,555฿

31-02ส.ค.

ส.ค. 67

13,555฿

01-03

13,999฿

02-04

13,555฿

03-05

13,555฿

04-06

12,999฿

05-07

14,555฿

06-08

15,999฿

07-09

13,999฿

08-10

14,555฿

09-11

14,999฿

10-12

14,999฿

10-12

15,999฿

11-13

14,555฿

12-14

13,555฿

13-15

13,555฿

14-16

13,555฿

15-17

13,555฿

16-18

13,555฿

17-19

13,999฿

18-20

12,555฿

19-21

13,555฿

20-22

13,555฿

21-23

13,555฿

22-24

13,999฿

23-25

13,555฿

24-26

13,555฿

25-27

12,555฿

26-28

13,555฿

27-29

14,999฿

28-30

13,999฿

29-31

14,555฿

30-01ก.ย.

13,555฿

31-02ก.ย.

ก.ย. 67

13,555฿

01-03

12,555฿

02-04

13,555฿

03-05

13,555฿

04-06

13,555฿

05-07

13,999฿

06-08

13,999฿

07-09

14,555฿

08-10

12,555฿

09-11

13,555฿

10-12

13,555฿

11-13

13,555฿

12-14

13,999฿

13-15

13,555฿

14-16

13,555฿

15-17

12,555฿

16-18

13,555฿

17-19

13,555฿

18-20

13,555฿

19-21

12,555฿

23-25

13,555฿

24-26

13,555฿

25-27

13,555฿

26-28

13,999฿

27-29

13,555฿

28-30

13,555฿

29-01ต.ค.

ต.ค. 67

13,555฿

01-03

13,555฿

02-04

13,555฿

03-05

13,999฿

04-06

13,555฿

05-07

13,999฿

06-08

13,555฿

07-09

13,555฿

08-10

13,999฿

09-11

13,555฿

10-12

13,999฿

11-13

15,999฿

12-14

14,999฿

12-14

14,999฿

13-15

13,999฿

14-16

13,555฿

15-17

13,999฿

16-18

13,555฿

17-19

13,999฿

18-20

13,555฿

19-21

13,999฿

20-22

13,555฿

21-23

13,555฿

22-24

13,999฿

23-25

13,555฿

24-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

-

-

35

21 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

-

-

35

22 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

23 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

24 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

-

-

35

28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

-

-

35

29 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

30 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

31 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

01 ส.ค. 67 - 03 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

02 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

03 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

04 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

05 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67

12,999

12,499

11,999

4,900

-

-

35

06 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

14,555

14,005

13,555

4,900

-

-

35

07 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67

15,999

15,499

14,999

4,900

-

-

35

08 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

14,555

14,005

13,555

4,900

-

-

35

10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

-

-

35

10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

-

-

35

11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

15,999

15,499

14,999

4,900

-

-

35

12 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

14,555

14,005

13,555

4,900

-

-

35

13 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

14 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

15 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

18 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

19 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

12,555

12,005

11,555

4,900

-

-

35

20 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

21 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

22 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

25 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

26 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

12,555

12,005

11,555

4,900

-

-

35

27 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

28 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

-

-

35

29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

14,555

14,005

13,555

4,900

-

-

35

31 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

01 ก.ย. 67 - 03 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

02 ก.ย. 67 - 04 ก.ย. 67

12,555

12,005

11,555

4,900

-

-

35

03 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

04 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

05 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

07 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

08 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

14,555

14,005

13,555

4,900

-

-

35

09 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

12,555

12,005

11,555

4,900

-

-

35

10 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

11 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

12 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

15 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

16 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

12,555

12,005

11,555

4,900

-

-

35

17 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

18 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

19 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

23 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

12,555

12,005

11,555

4,900

-

-

35

24 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

25 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

29 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

01 ต.ค. 67 - 03 ต.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

02 ต.ค. 67 - 04 ต.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

03 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

05 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

06 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

07 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

08 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

09 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

10 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

15,999

15,499

14,999

4,900

-

-

35

12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

-

-

35

13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

-

-

35

14 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

15 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

16 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

17 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

21 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

23 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

-

-

35

24 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

13,555

13,005

12,555

4,900

-

-

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – Fountain of wealth -คลากคีย์-มาริน่า เบย์ แซน

Day : 2

เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B: FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด

Day : 3

วัดพระเขี้ยวแก้ว -เมอร์ไลอ้อน – Loyang Tua Pek Kong Temple - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง