เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@taraarrya

Travel License : 11/07066

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี KOREA LOVER หนีร้อน ไปหารักที่เกาหลี 5วัน 3คืน (BX)

ทัวร์เกาหลี KOREA LOVER หนีร้อน ไปหารักที่เกาหลี 5วัน 3คืน (BX)

ทัวร์เกาหลี KOREA LOVER หนีร้อน ไปหารักที่เกาหลี 5วัน 3คืน (BX)

เที่ยวเกาหลี KOREA LOVER หนีร้อน ไปหารักที่เกาหลี 5วัน 3คืน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ Starfield Suwonช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง เมียงดง ฮงแด ถ่ายรูปสวยๆกับพระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

รหัสทัวร์

KR_BX00069

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

21 พ.ค. 67 - 03 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

16,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Busan

ก.ค. 67

17,999฿

01-05

17,999฿

02-06

17,999฿

03-07

17,999฿

05-09

17,999฿

06-10

17,999฿

07-11

17,999฿

08-12

17,999฿

09-13

17,999฿

10-14

17,999฿

12-16

17,999฿

13-17

17,999฿

14-18

17,999฿

15-19

17,999฿

16-20

18,999฿

17-21

18,999฿

18-22

17,999฿

19-23

17,999฿

20-24

17,999฿

21-25

17,999฿

22-26

17,999฿

23-27

17,999฿

24-28

18,999฿

25-29

18,999฿

26-30

17,999฿

27-31

17,999฿

28-01ส.ค.

17,999฿

29-02ส.ค.

17,999฿

30-03ส.ค.

ส.ค. 67

17,999฿

01-05

17,999฿

03-07

17,999฿

04-08

17,999฿

05-09

17,999฿

06-10

17,999฿

07-11

18,999฿

09-13

17,999฿

10-14

17,999฿

11-15

17,999฿

12-16

17,999฿

13-17

17,999฿

14-18

17,999฿

15-19

17,999฿

17-21

17,999฿

18-22

17,999฿

19-23

17,999฿

20-24

17,999฿

21-25

17,999฿

23-27

17,999฿

24-28

17,999฿

25-29

17,999฿

26-30

17,999฿

27-31

17,999฿

28-01ก.ย.

17,999฿

31-04ก.ย.

ก.ย. 67

17,999฿

01-05

17,999฿

02-06

17,999฿

03-07

17,999฿

04-08

17,999฿

06-10

17,999฿

07-11

17,999฿

08-12

17,999฿

09-13

17,999฿

10-14

17,999฿

11-15

17,999฿

12-16

17,999฿

14-18

17,999฿

15-19

17,999฿

16-21

17,999฿

17-21

17,999฿

18-22

17,999฿

20-24

17,999฿

21-25

17,999฿

22-26

17,999฿

23-27

17,999฿

24-28

17,999฿

25-29

17,999฿

26-30

17,999฿

28-02ต.ค.

17,999฿

29-03ต.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

23 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

29 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

30 ก.ค. 67 - 03 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

03 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

04 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

05 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

06 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

13 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

19 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

20 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

31 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

01 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

02 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

03 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

07 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

08 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

09 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

16 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

28 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

29 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินอินชอน – พาท่านไปเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่!! ของเมืองซูวอน “ ห้องสมุดสุดอลังการ STARFIELD SUWON ” – ถ่ายรูปกับป้อมฮวาซองที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซูวอน - จิบกาแฟเบาๆ ชมวิวเมืองซูวอน ณ คาเฟ่ “ CAFE PALETSCENT” - ถ่ายรูปกับหอคอยโซลทาวเวอร์ - เข้าสู่ที่พัก

Day : 3

ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย ) + ใส่ชุดฮันบกไฮไลท์!! เดินเล่นตลาดชื่อดัง ชิมอาหารเกาหลีต้นตำรับ “ตลาดควางจัง ”ถ่ายรูปกับมหาลัยชื่อดัง “มหาลัยอีฮวา” - อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด – เข้าสู่ที่พัก

Day : 4

โสมเกาหลี + ฮ็อกเก็ตนามู – ถ่ายรูปกับพระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล ) – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งตลาดสตรีทฟู้ด ชื่อดังของเกาหลี “ตลาดเมียงดง”

Day : 5

น้ำมันสนเข็มแดง – ชมโรงงานพลอยอเมทิส – แวะซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง