เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@taraarrya

Travel License : 11/07066

หน้าแรก

/

ทัวร์พม่า

/

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4วัน 3คืน (8M)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4วัน 3คืน (8M)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4วัน 3คืน (8M)

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4วัน 3คืน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี ล่องเรือชมทะเลสาบ มิงกุน เช็คอินสะพานไม้อูเป็ง ชมความยิ่งใหญ่ ทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชม ความยิ่งใหญ่ของเจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน ถ่ายรูปความสวยงามของเจดีย์ชเวผิวมิน

รหัสทัวร์

MM_8M00055

ประเทศ

พม่า

กำหนดการเดินทาง

28 ก.พ. 67 - 20 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

14,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Myanmar Airways International

ก.ค. 67

14,999฿

06-09

15,999฿

19-22

15,999฿

26-29

ส.ค. 67

14,999฿

10-13

ก.ย. 67

14,999฿

13-16

14,999฿

20-23

14,999฿

27-30

ต.ค. 67

14,999฿

04-07

15,499฿

12-16

14,999฿

20-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

15,999

15,999

15,500

2,900

-

-

15

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

14,999

14,999

14,500

2,900

-

-

15

13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

14,999

14,999

14,500

2,900

-

-

15

20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

14,999

14,999

14,500

2,900

-

-

15

27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

14,999

14,999

14,500

2,900

-

-

15

04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

14,999

14,999

14,500

2,900

-

-

15

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

15,499

15,499

15,000

2,900

-

-

15

20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

14,999

14,999

14,500

2,900

-

-

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ดอนเมือง -มัณฑะเลย์ – ออกเดินทางสู่พุกามโดยรถโค้ชปรับอากาศ

Day : 2

พุกาม – จุดชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม- เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา - เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี – วัดมนูหะ – ออกเดินทางสู่มัณฑะเลย์โดยรถโค้ชปรับอากาศ – สะพานไม้อูเป็ง

Day : 3

มัณฑะเลย์ - ล่องเรือทะเลสาบมิงกุน – เจดีย์ชเวพิวมิน – ระฆังมินกุน – เจดีย์มิงกุน (ไม่รวมค่ารถสามล้อ) - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอว์ – มัณฑะเลย์ฮิลล์

Day : 4

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - วัดงูมุยพญา - ดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง