ทัวร์เยอรมนี แกรนด์เยอรมนี 11 วัน 8 คืน (TG)

ทัวร์เยอรมนี แกรนด์เยอรมนี 11 วัน 8 คืน (TG)

ทัวร์เยอรมนี แกรนด์เยอรมนี 11 วัน 8 คืน (TG) เข้าชมภายในพระราชวังวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า (มรดกโลก), พักในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก -เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์, นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์ -เที่ยวเบอร์ลินเมืองหลวง ของ สหพันธ์รัฐเยอรมัน, ชมเควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก -เที่ยวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองอื่นๆ -ชมมหาวิหาร แห่ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก, ล่องเรือแม่น้ำไรน์ -ชมเมืองแสนสวยริมแม่น้ำไรน์และแม่น้ำโมเซล


ทัวร์เยอรมนี แกรนด์เยอรมนี 11 วัน 8 คืน (TG)
รหัสทัวร์
WCDE_TG00030
จำนวนวันเดินทาง
11 วัน 9 คืน
กำหนดการเดินทาง
23 ม.ค. 66 - 29 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
152,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท
 • วันที่

  2

  แฟรงค์เฟิร์ท – เข้าชมพระราชวังวือซ์บวร์ก – วือซ์บวร์ก - โรเธนบวร์ก – พักเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก
 • วันที่

  3

  โรเธนเบิร์ก – อูล์ม – ชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น
 • วันที่

  4

  การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น – ยอดเขาซุกสปิตซ์ – นูเรมเบิร์ก
 • วันที่

  5

  นูเรมเบิร์ก – เดรสเดน – เดินเล่นชมเมืองเก่า
 • วันที่

  6

  เดรสเดน – เบอร์ลิน (มรดกโลก) – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  7

  เบอร์ลิน – เควดลินบวร์ก (มรดกโลก) – กอสลาร์(มรดกโลก)
 • วันที่

  8

  กอสล่าร์ – วูปแปร์ทัล – โคโลญจน์ (มรดกโลก)
 • วันที่

  9

  โคโลญจน์ – เซนต์กอร์ – บ๊อปพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - ค๊อกเคม – แฟรงค์เฟิร์ท
 • วันที่

  10

  แฟรงค์เฟิร์ต – จัสตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้งถนน ZEIL เดินทางกลับ
 • วันที่

  11

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

29 มิ.ย. 66 - 09 ก.ค. 66

ผู้ใหญ่
152,900 บาท
เด็กมีเตียง
152,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
152,900 บาท
พักเดี่ยว
25,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
29 มิ.ย. 66 - 09 ก.ค. 66 152,900 152,900 152,900 25,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน