ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต มิเอะ โกเบ 6 วัน 4 คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต มิเอะ โกเบ 6 วัน 4 คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต มิเอะ โกเบ 6 วัน 4 คืน (XJ) ไฮโลท์ของทริปนี้ ปราสาทโอซาก้า อลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น วัดโทโดจิ โบราณสถานเก่าแก่ที่เก็บสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เมืองมิเอะ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นกำเนิดนินจา วัดคิโยมิสึ วัดที่มีชื่อเสียงในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกจาก UNESCO ศาลเจ้า ฟูชิมิอินาริ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักคุ้นตากับคนทั่วโลกด้วยเสาไม้สีแดง นอนออนเซ็น 1 คืน


ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต มิเอะ โกเบ 6 วัน 4 คืน (XJ)
รหัสทัวร์
SHJP_XJ00357
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
18 ก.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
38,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (XJ612 : 00.55-08.40) – จังหวัดนารา – วัดโทไดจิ – จังหวัดมิเอะ – หมู่บ้าน อิงะนินจา – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอฮาไรมาจิ และ ถนนโอคาเกะโยโคะโจ
 • วันที่

  3

  จังหวัดเกียวโต – วัดคิโยมึสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ถนนโบราณอาราชิยาม่า – จังหวัดโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี
 • วันที่

  4

  อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง)
 • วันที่

  5

  ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) – เมืองโกเบ – โรงสาเกนาดะ – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
 • วันที่

  6

  สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (XJ613 : 09.50-13.50)

11 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
43,999 บาท
เด็กมีเตียง
43,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
43,999 บาท
พักเดี่ยว
9,500 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
43,999 บาท
เด็กมีเตียง
43,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
43,999 บาท
พักเดี่ยว
9,500 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
41,999 บาท
เด็กมีเตียง
41,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
41,999 บาท
พักเดี่ยว
9,500 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
43,999 บาท
เด็กมีเตียง
43,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
43,999 บาท
พักเดี่ยว
9,500 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,999 บาท
เด็กมีเตียง
42,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,999 บาท
พักเดี่ยว
9,500 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,999 บาท
เด็กมีเตียง
42,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,999 บาท
พักเดี่ยว
9,500 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,999 บาท
เด็กมีเตียง
42,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,999 บาท
พักเดี่ยว
9,500 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,999 บาท
เด็กมีเตียง
38,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,999 บาท
พักเดี่ยว
9,500 บาท
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
11 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 43,999 43,999 43,999 9,500 - - 35
12 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 43,999 43,999 43,999 9,500 - - 35
13 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 41,999 41,999 41,999 9,500 - - 35
18 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 43,999 43,999 43,999 9,500 - - 35
19 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 42,999 42,999 42,999 9,500 - - 35
20 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 42,999 42,999 42,999 9,500 - - 35
21 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 42,999 42,999 42,999 9,500 - - 35
24 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 38,999 38,999 38,999 9,500 - - 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน