ทัวร์อเมริกา ล่องเรืออลาสก้า 12 วัน ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง นั่งรถไฟสายโรแมนติก

ทัวร์อเมริกา ล่องเรืออลาสก้า 12 วัน ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง นั่งรถไฟสายโรแมนติก

ทัวร์อเมริกา ล่องเรืออลาสก้า 12 วัน ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง นั่งรถไฟสายโรแมนติก ซีแอทเติ้ล, แองเคอเรจ, ชมเมือง, เขาอเยสก้า, นั่งกระเช้าชมวิวบนเขาอเยสก้า -เมืองซีวอร์ด, อุทยานแห่งชาติคีไนย ฟยอร์ด, ล่องเรือชมธารน้ำแข็งและปลาวาฬ -นั่งเครื่องบินสู่จุดชมหมีสีน้ำตาล, นั่งเครื่องบินชมวิว, แองเคอเลจ -นั่งรถไฟหลังคากระจกเดนาลี่(สวยงามมาก),. อุทยานแห่งชาติเดนาลี


ทัวร์อเมริกา ล่องเรืออลาสก้า 12 วัน ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง นั่งรถไฟสายโรแมนติก
รหัสทัวร์
WCUS_CX00008
จำนวนวันเดินทาง
12วัน 9คืน
กำหนดการเดินทาง
20 พ.ค. 66 - 16 ก.ย. 66
เดินทางโดย
alcathaypacific.jpg
ราคาเริ่มต้น
0 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพมหานคร – ฮ่องกง – ซีแอทเติ้ล
 • วันที่

  2

  ซีแอทเติ้ล – แองเคอเรจ – ชมเมือง – เขาอเยสก้า นั่งกระเช้าชมวิวบนเขาอเยสก้า
 • วันที่

  3

  อเยสก้า – เมืองซีวอร์ด – อุทยานแห่งชาติคีไนย ฟยอร์ด ล่องเรือชมธารน้ำแข็งและปลาวาฬ
 • วันที่

  4

  อเยสก้า – นั่งเครื่องบินสู่จุดชมหมีสีน้ำตาล นั่งเครื่องบินชมวิว – แองเคอเลจ
 • วันที่

  5

  แองเคอเรจ – นั่งรถไฟหลังคากระจกเดนาลี่(สวยงามมาก) อุทยานแห่งชาติเดนาลี
 • วันที่

  6

  เข้าชมอุทยานเดนาลี – ช้อปปิ้งของที่ระลึกในเมืองเดนาลี
 • วันที่

  7

  เดนาลี – ทัลคีนา – ชมยอดเขาเดนาลี – วาซิลลา – แองเคอเรจ
 • วันที่

  8

  แองเคอเรจ – ซีแอตเติ้ล
 • วันที่

  9

  ซีแอตเติ้ล – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท – สนามบิน – ฮ่องกง
 • วันที่

  10

  หมู่บ้านเลเวนเวิร์ธ – น้ำตกสโนความี – ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท สนามบินซีแอตเติ้ล – ฮ่องกง
 • วันที่

  11

  ซีแอทเติล – ฮ่องกง – กรุงเทพ
 • วันที่

  12

  ฮ่องกง – กรุงเทพ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน