ทัวร์ปากีสถาน ร่วมสัมผัสธรรมชาติ ขึ้นแฟรี่มิโดว์ และสถานที่ประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นตา 9วัน 7คืน

ทัวร์ปากีสถาน ร่วมสัมผัสธรรมชาติ ขึ้นแฟรี่มิโดว์ และสถานที่ประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นตา 9วัน 7คืน

ทัวร์ปากีสถาน ร่วมสัมผัสธรรมชาติ ขึ้นแฟรี่มิโดว์ และสถานที่ประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นตา 9วัน 7คืน เดินทางสู่ปากีสถานตอนเหนือ โดยเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ ชมช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ (Khunjerab Pass and National Park ) ชมวิว พาสสุกลาเซียร์(Passu Glacier) และธารน้ำแข็งบาตูรา ชม กราเซียฮอปเปอร์(Hopper Glacier) ชมป้อมโบราณอายุประมาณ1,100 ปี


ทัวร์ปากีสถาน ร่วมสัมผัสธรรมชาติ ขึ้นแฟรี่มิโดว์ และสถานที่ประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นตา 9วัน 7คืน
รหัสทัวร์
PDHPK_TG00002
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
13 พ.ค. 66 - 22 ก.ค. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
73,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิสลามาบัด
 • วันที่

  2

  อิสลามาบัด – คาราโครัม ไฮเวย์ – หุบเขาโคฮิสตัน – แม่น้ำสินธุ – ชีลาส
 • วันที่

  3

  ชีลาส - พระพุทธรูปคาร์กาห์ – จุดบรรจบของภูเขาสามลูก เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาหิมาลัย และ ฮินดูกูช – เส้นทางสายไหม – จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ - คาริมาบัด – ป้อมบัลติ - ฮุนซ่า
 • วันที่

  4

  คาริมาบัด - ทะเลสาบอัตตาบัด -หอคอย Shatubar – วิหารพาสสุ - - สะพานแขวนฮุสไซนี -พาสสุกราเซีย- บาตูร่า กราเซีย - อุทยานแห่งชาติ ช่องเขาคุนจีราบ – ด่านคุนจีราบ – คาริมาบัด
 • วันที่

  5

  คาริมาบัด – ชมวิวยอดเขาสูง 5 ยอดเขา - หมู่บ้านอัลติท – ป้อมอัลติท - สะพาน Raikot - Tato Village – แฟริมิโดวส์- ชมวิวยอดเขานังกาปาร์บัต
 • วันที่

  6

  แฟริมิโดวส์ - beyal camp - ชมวิวยอดเขานังกาปาร์บัต - แฟริมิโดว
 • วันที่

  7

  แฟริมิโดวส์- Tato Village - สะพาน Raikot - หินแกะสลัก Chilas and Shatial - เบชาม
 • วันที่

  8

  เบชาม – อนุเสาวรีย์คาราโครั่มไฮเวย์ - เมืองโบราณ ตักศิลา – พิพิธภัณฑ์ตักศิลา – มหาวิทยาลัยจูเลียน - อิสลามาบัด – มัสยิดไฟซาล - ท่าอากาศยานอิสลามาบัด
 • วันที่

  9

  กรุงเทพ

24 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66

ผู้ใหญ่
73,900 บาท
พักเดี่ยว
10,500 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
76,900 บาท
พักเดี่ยว
10,500 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
76,900 บาท
พักเดี่ยว
10,500 บาท
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66 73,900 - - 10,500 - - 15
15 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 76,900 - - 10,500 - - 15
22 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 76,900 - - 10,500 - - 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง