ทัวร์อิตาลี JOURNEY BEST EUROPE ITALY SWISS FRANCE 9วัน6คืน

ทัวร์อิตาลี JOURNEY BEST EUROPE ITALY SWISS FRANCE 9วัน6คืน

ทัวร์อิตาลี JOURNEY BEST EUROPE ITALY SWISS FRANCE 9วัน6คืน อิตาลี เช็คอิน โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า มหาวิหารแห่งมิลาน น้ำพุเทรวี่ และ ทะเลสาบโคโม่ สวิส พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE โดยกระเช้า Eiger express Gondola และรถไฟ เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล สิงโตแกะสลัก ช้อปปิ้งเมืองซุก ฝรั่งเศส หอไอเฟล ประตูชัยฝรั่งเศส จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือแม่น้ำแซน โดยเรือบาโตมูช ช้อปปิ้งแบบจุใจที่ห้างชั้นนำมากมาย


ทัวร์อิตาลี JOURNEY BEST EUROPE ITALY SWISS FRANCE 9วัน6คืน
รหัสทัวร์
ITCIT_EY00026
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
19 ก.ย. 66 - 20 ต.ค. 66
เดินทางโดย
aletihadairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
69,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EY403 BKK-AUH 20.25-23.40 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี EY085 AUH-FCO 03.00-07.05 ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี - นครวาติกัน - โบสถ์น้อยชิสทีน –มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - St.Peter’s Square – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – วิหารแพนธีอัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – เมืองฟลอเรนซ์
 • วันที่

  3

  เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารฟลอเรนซ์ - หอศีลจุ่มนักบุญเซนต์จอห์น - สะพานปอนเตเวคคิโอ – เปียซซาเดลลาซิญญอเรีย - เมืองปิซา - หอเอนปิซ่า - มหาวิหารปิซา - Pisa Baptisty of St. John - เมืองมิลาน
 • วันที่

  4

  เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน - พระราชวังมิลาน - ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II - เมืองโคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - เมืองซุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – เมืองลูเซิร์น
 • วันที่

  5

  เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ - สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ - ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน - สฟิงซ์ฮอลล์ -เมืองเบอซ็องซง ประเทศฝรั่งเศส
 • วันที่

  6

  เมืองทรัว - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - เมืองปารีส
 • วันที่

  7

  จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free - ห้าง La Samaritaine – - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ประตูชัยฝรั่งเศส – หอไอเฟล
 • วันที่

  8

  เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล EY032 CDG-AUH 10.25-19.00 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EY402 AUH-BKK 22.50-08.20

21 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66

ผู้ใหญ่
69,500 บาท
เด็กมีเตียง
69,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,500 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,500 บาท
เด็กมีเตียง
69,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,500 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,500 บาท
เด็กมีเตียง
69,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,500 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
73,500 บาท
เด็กมีเตียง
73,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
73,500 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
72,500 บาท
เด็กมีเตียง
72,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
72,500 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
73,500 บาท
เด็กมีเตียง
73,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
73,500 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
72,500 บาท
เด็กมีเตียง
72,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
72,500 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
21 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 69,500 69,500 69,500 12,500 14,500 - 25
26 ก.ย. 66 - 04 ต.ค. 66 69,500 69,500 69,500 12,500 14,500 - 25
03 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 69,500 69,500 69,500 12,500 14,500 - 25
06 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 73,500 73,500 73,500 12,500 14,500 - 25
10 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 72,500 72,500 72,500 12,500 14,500 - 25
19 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 73,500 73,500 73,500 12,500 14,500 - 25
20 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 72,500 72,500 72,500 12,500 14,500 - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน