ทัวร์ฟินแลนด์ Winter Ice Breaker Finland 9วัน 7คืน

ทัวร์ฟินแลนด์ Winter Ice Breaker Finland 9วัน 7คืน

ทัวร์ฟินแลนด์ Winter Ice Breaker Finland 9วัน 7คืน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์ หมู่บ้านซานตาคลอส อาร์กติก สโนว์ซาฟารี ขับสโนว์โมบิล นั่งกระเช้าชมวิว ล่าแสงเหนือโดยการนั่ง Heated Sledge ฟาร์มสุนัขฮัสกี้


ทัวร์ฟินแลนด์ Winter Ice Breaker Finland 9วัน 7คืน
รหัสทัวร์
KJFI_AY00018
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ก.พ. 67 - 18 มี.ค. 67
เดินทางโดย
alfinair.jpg
ราคาเริ่มต้น
189,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-โอวลุ (ฟินแลนด์)
 • วันที่

  2

  โอวลุ-เคมิ-Snow Experience 365-Snow Castle-ล่องเรือตัดน้ำแข็งลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง
 • วันที่

  3

  โรวาเนียมิ-นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์-หมู่บ้านซานตาคลอส
 • วันที่

  4

  อาร์กติก สโนว์ซาฟารี ขับสโนว์โมบิล-คิททิร่า-เลวี่-นั่งกระเช้าชมวิว ซาริสเซลกา-ล่าแสงเหนือโดยการนั่ง Heated Sledge
 • วันที่

  5

  ทะเลสาบอินารี (Lake Inari)-Siida Museum Inari-Snow Hotel จับปูยักษ์
 • วันที่

  6

  ซาร์ริเซลก้า-ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • วันที่

  7

  สนามบินอิวาโล-สนามบินเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)-โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ จัตุรัสเซเน็ท-ช้อปปิ้งย่านถนนเอสพลานาดิ
 • วันที่

  8

  เมืองปอร์วู-สนามบินเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
 • วันที่

  9

  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

18 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
189,999 บาท
เด็กมีเตียง
189,999 บาท
พักเดี่ยว
59,000 บาท
เด็กทารก
20,000 บาท
จอยแลนด์
169,999 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 189,999 189,999 - 59,000 20,000 169,999 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 102 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน