ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA SNOW WINTER 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA SNOW WINTER 5วัน 3คืน

เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน เพลิดเพลินบนลานสกีขนาดใหญ่ เต็มอิ่มสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สนุกไปกับลาน SNOW SLATE เก็บสตอว์เบอรี่สดๆ ช้อปปิ้งย่นดัง ถนนฮงแด


ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA SNOW WINTER 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
BIKR_XJ00078
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
29 พ.ย. 66 - 04 ม.ค. 67
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินอินชอน • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • วันที่

  3

  เมืองยงอิน • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ • ลานสกี • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • ถนนฮงแด
 • วันที่

  4

  พระราชวังถ็อกซูกุง • โซลทาวเวอร์ • สมุนไพรฮอตเกนามู • น้ำมันสน • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง
 • วันที่

  5

  ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ

29 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
เด็กมีเตียง
22,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
เด็กมีเตียง
22,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999 บาท
เด็กมีเตียง
25,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
25,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
15,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999 บาท
เด็กมีเตียง
25,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
25,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
15,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999 บาท
เด็กมีเตียง
25,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
25,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
15,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999 บาท
เด็กมีเตียง
25,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
25,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
15,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
เด็กมีเตียง
23,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
13,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
เด็กมีเตียง
24,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
14,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999 บาท
เด็กมีเตียง
27,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
27,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
17,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999 บาท
เด็กมีเตียง
27,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
27,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
18,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999 บาท
เด็กมีเตียง
28,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
18,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999 บาท
เด็กมีเตียง
27,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
27,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
17,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
เด็กมีเตียง
24,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
14,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
เด็กมีเตียง
24,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
14,999 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
29 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 66 22,999 22,999 22,999 5,000 6,000 12,999 30
30 พ.ย. 66 - 04 ธ.ค. 66 22,999 22,999 22,999 5,000 6,000 12,999 30
01 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 66 25,999 25,999 25,999 5,000 6,000 15,999 30
06 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 25,999 25,999 25,999 5,000 6,000 15,999 30
07 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 25,999 25,999 25,999 5,000 6,000 15,999 30
08 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 25,999 25,999 25,999 5,000 6,000 15,999 30
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 23,999 23,999 23,999 5,000 6,000 13,999 30
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 24,999 24,999 24,999 5,000 6,000 14,999 30
27 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 27,999 27,999 27,999 5,000 6,000 17,999 30
28 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 67 27,999 27,999 27,999 7,000 6,000 18,999 30
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 28,999 28,999 28,999 7,000 6,000 18,999 30
30 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 27,999 27,999 27,999 7,000 6,000 17,999 30
03 ม.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 6,000 14,999 30
04 ม.ค. 67 - 08 ม.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 6,000 14,999 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน