เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@taraarrya

Travel License : 11/07066

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO JAPAN FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU AMAZING 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO JAPAN FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU AMAZING 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO JAPAN FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU AMAZING 6วัน 4คืน

เที่ยวญี่ปุ่น 6วัน 4คืน ศาลเจ้าไดไซฟู มิจิโกค หานยูฟอิน ทุ่งหญ้าคุซาเซนธิ ปราสาทคุมาโมโตะ ช้อปปิ้งผ่านเทนจิน โจโซเอน อิออนมอลล์ พรี่เมียมเอ้าท์เลต ลาลาพอท กันดั้ม

รหัสทัวร์

JP_VZ00099

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

23 มี.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

29,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

มิ.ย. 67

30,999฿

06-11

30,999฿

14-19

30,999฿

20-25

30,999฿

27-02ก.ค.

ก.ค. 67

30,999฿

04-09

31,999฿

11-16

33,999฿

18-23

34,999฿

25-30

32,999฿

27-01ส.ค.

ส.ค. 67

31,999฿

01-06

33,999฿

08-13

30,999฿

15-20

30,999฿

22-27

ก.ย. 67

30,999฿

06-11

30,999฿

13-18

30,999฿

20-25

29,999฿

30-05ต.ค.

ต.ค. 67

30,999฿

01-06

30,999฿

04-09

30,999฿

05-10

30,999฿

06-11

30,999฿

07-12

32,999฿

08-13

37,999฿

09-14

38,999฿

10-15

34,999฿

13-18

34,999฿

14-19

35,999฿

19-24

35,999฿

21-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

27 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

04 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

11 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,900

10,000

25,999

34

18 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

33,999

33,999

33,999

6,900

10,000

27,999

34

25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

27 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

32,999

32,999

32,999

6,900

10,000

26,999

34

01 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,900

10,000

25,999

34

08 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

33,999

33,999

33,999

6,900

10,000

27,999

34

15 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

22 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

30 ก.ย. 67 - 05 ต.ค. 67

29,999

29,999

29,999

6,900

10,000

23,999

34

01 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

04 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

05 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

06 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

07 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

08 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

32,999

32,999

32,999

6,900

10,000

26,999

34

09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

37,999

37,999

37,999

6,900

10,000

31,999

34

10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

38,999

38,999

38,999

6,900

10,000

32,999

34

13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

14 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

21 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ-โมจิโกะ เรโทร (ออนเซน)

Day : 3

อุมิจิโกคุ-ชิโนอิเกะ จิโกกุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ-ช้อปปิ้งโจไซเอน-AEON MALL

Day : 4

ปราสาทคุมาโมโตะ-แหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต

Day : 5

ตลาดเช้า โยบุโกะ-ปราสาทคาระสึ- กันดั้มแห่งฟุกุโอกะ-ย่านช้อปปิ้งเทนจิน

Day : 6

สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง