ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI HOKURIKU SAKURA 7วัน 4คืน JL

ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI HOKURIKU SAKURA 7วัน 4คืน JL

เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า อาราชิยาม่า กิฟุ นากาโน่ คานาซาว่า ชมซากุระ สวนดอกไม้นานาชนิดฟุนางาวะ สวนดอกท้อฮานะโมโมะ โนะซาโตะ นั่งรถไฟสายโรแมนติก เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ดอกซากุระที่บานสะพรั่งที่เมืองอุจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว สวนปราสาททาคาโตะ


ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI HOKURIKU SAKURA 7วัน 4คืน JL
รหัสทัวร์
JPLJP_JL00161
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
05 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67
เดินทางโดย
aljapanairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
66,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
 • วันที่

  2

  เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN - เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO
 • วันที่

  3

  ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว - สวนดอกท้อฮานะโมโมะ โนะซาโตะ - ชมซากุระ ณ สวนปราสาททาคาโตะ
 • วันที่

  4

  ปราสาทมัตสึโมโต้ - สวนสาธารณะโออิเดะ - สวนดอกไม้นานาชนิดพร้อมชมซากุระ
 • วันที่

  5

  เมืองคานาซาว่า - สวนเคนโรคุเอ็น - เขตย่านร้านน้ำชา ฮิงาชิชายะ, คาซุเอะมาชิชายะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ออนเซ็น
 • วันที่

  6

  ซากุระริมแม่น้ำอุจิ - ย่านชินไซบาชิ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า
 • วันที่

  7

  สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

05 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
66,900 บาท
เด็กมีเตียง
66,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
64,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
44,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,900 บาท
เด็กมีเตียง
69,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
45,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
74,900 บาท
เด็กมีเตียง
74,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
72,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
46,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
76,900 บาท
เด็กมีเตียง
76,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
74,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
47,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,900 บาท
เด็กมีเตียง
69,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
45,900 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
05 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67 66,900 66,900 64,900 10,000 - 44,900 30
07 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 69,900 69,900 67,900 10,000 - 45,900 30
09 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 74,900 74,900 72,900 10,000 - 46,900 30
11 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 76,900 76,900 74,900 10,000 - 47,900 30
13 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 69,900 69,900 67,900 10,000 - 45,900 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน