ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 7วัน 4คืน TG

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 7วัน 4คืน TG

เที่ยวญี่ปุ่น Matsumoto มะสึโมะโตะ Osaka โอซะกะ Tokyo โตเกียว Takayama ทากายาม่า เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ ปราสาทโอซาก้า ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ หมู่บ้านน้ำใส วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ช้อปปิ้ง ชินจูกุ ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ


ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 7วัน 4คืน TG
รหัสทัวร์
GOJP_TG00462
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
16 ธ.ค. 66 - 14 พ.ค. 67
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
62,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG622 : 23.59 – 07.30)
 • วันที่

  2

  โอซาก้า (สนามบินนานาชาติคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO – เมืองนาโงย่า
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า (ซันมาจิ ซูจิ) – สะพานนากะบาชิ – ผ่านชมทาคายาม่า จินยะ(ด้านนอก) - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่

  4

  เมืองโทยาม่า - เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่

  5

  ปราสาทมัตสึโมโต้(ด้านนอก) - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - กิจกรรมชงชา – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – โตเกียว
 • วันที่

  6

  วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ – ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
 • วันที่

  7

  โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG661 : 00.20-04.50)

18 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
65,900
เด็กมีเตียง
62,900
พักเดี่ยว
12,900
เด็กทารก
10,500
จอยแลนด์
50,900
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
65,900
เด็กมีเตียง
62,900
พักเดี่ยว
12,900
เด็กทารก
10,500
จอยแลนด์
50,900
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
65,900
เด็กมีเตียง
62,900
พักเดี่ยว
12,900
เด็กทารก
10,500
จอยแลนด์
50,900
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
63,900
เด็กมีเตียง
60,900
พักเดี่ยว
12,900
เด็กทารก
10,500
จอยแลนด์
48,900
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
62,900
เด็กมีเตียง
59,900
พักเดี่ยว
12,900
เด็กทารก
10,500
จอยแลนด์
47,900
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
62,900
เด็กมีเตียง
59,900
พักเดี่ยว
12,900
เด็กทารก
10,500
จอยแลนด์
47,900
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 65,900 62,900 - 12,900 10,500 50,900 30
19 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67 65,900 62,900 - 12,900 10,500 50,900 30
23 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 65,900 62,900 - 12,900 10,500 50,900 30
03 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67 63,900 60,900 - 12,900 10,500 48,900 30
07 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 62,900 59,900 - 12,900 10,500 47,900 30
14 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 62,900 59,900 - 12,900 10,500 47,900 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน