ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ (บินเช้า-กลับเย็น) 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ (บินเช้า-กลับเย็น) 4วัน 3คืน

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ ชมซากุระวัดเทียนหยวน สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และบูราโน่แห่งไต้หวัน พิเศษ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา


ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ (บินเช้า-กลับเย็น) 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
TW_VZ00001
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
14 ธ.ค. 66 - 27 มี.ค. 67
เดินทางโดย
Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น
17,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่

  2

  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
 • วันที่

  3

  วัดเทียนหยวน – ร้านสร้อยสุขภาพ –ร้านพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง
 • วันที่

  4

  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
20,990 บาท
เด็กมีเตียง
20,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
12,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,990 บาท
เด็กมีเตียง
17,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,990 บาท
เด็กมีเตียง
18,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,990 บาท
เด็กมีเตียง
17,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
เด็กมีเตียง
19,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
เด็กมีเตียง
19,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
เด็กมีเตียง
19,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,990 บาท
เด็กมีเตียง
17,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
เด็กมีเตียง
19,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
เด็กมีเตียง
19,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
เด็กมีเตียง
19,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,990 บาท
เด็กมีเตียง
17,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,990 บาท
เด็กมีเตียง
17,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
เด็กมีเตียง
19,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
เด็กมีเตียง
19,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
เด็กมีเตียง
19,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,990 บาท
เด็กมีเตียง
17,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,990 บาท
เด็กมีเตียง
17,990 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
11,990 บาท
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 20,990 20,990 - 5,000 7,500 12,990 35
28 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 67 17,990 17,990 - 5,000 7,500 11,990 35
29 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 18,990 18,990 - 5,000 7,500 11,990 35
06 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 17,990 17,990 - 5,000 7,500 11,990 35
07 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 19,990 19,990 - 5,000 7,500 11,990 35
08 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 19,990 19,990 - 5,000 7,500 11,990 35
09 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 19,990 19,990 - 5,000 7,500 11,990 35
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 17,990 17,990 - 5,000 7,500 11,990 35
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 19,990 19,990 - 5,000 7,500 11,990 35
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 19,990 19,990 - 5,000 7,500 11,990 35
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 19,990 19,990 - 5,000 7,500 11,990 35
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 17,990 17,990 - 5,000 7,500 11,990 35
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 17,990 17,990 - 5,000 7,500 11,990 35
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 19,990 19,990 - 5,000 7,500 11,990 35
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 19,990 19,990 - 5,000 7,500 11,990 35
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 19,990 19,990 - 5,000 7,500 11,990 35
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 17,990 17,990 - 5,000 7,500 11,990 35
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 17,990 17,990 - 5,000 7,500 11,990 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด
- ค่าอาหารตามมือที่ระบุในรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ
- พักห้องละ 2-3 ท่าน
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมรรรม์
- ฟรีวีซ่า
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง
- ค่ารถรับ-ส่ง และน่าเที่ยวตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ค่าป่าดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการ แจ้งเข้า-ออกประเทศ
- ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์ทําหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
- ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และ บริการเสริมอื่น (ถ้ามี)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าตรวจ RT-PCR ตลอดการเดินทางและค่าแพ็กเกจ Test & Go

จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน