ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ มีอิสระฟรีเดย์ เลือกซื้อทัวร์เสริม 4วัน 3คืน

ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ มีอิสระฟรีเดย์ เลือกซื้อทัวร์เสริม 4วัน 3คืน

พามูวัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล อ่าวรีพัลส์เบย์ ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ช้อปปิ้งร้านหยก ร้านจิวเวอร์รี่ เลือกซื้อแพ็คเกจเสริมดิสนีย์ หรือกระเช้านองปิง


ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ มีอิสระฟรีเดย์ เลือกซื้อทัวร์เสริม 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
HK_SL00001
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
15 ธ.ค. 66 - 28 เม.ย. 67
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง - สนามบินมาเก๊า - นั่งรถข้ามสู่ด่านฮ่องกง
 • วันที่

  2

  FREE DAY หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม นั่งกระเช้านองปิง/ดิสนีย์แลนด์
 • วันที่

  3

  FREE DAY หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม นั่งกระเช้านองปิง/ดิสนีย์แลนด์
 • วันที่

  4

  เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - จิมชาจุ่ย - สนามบินมาเก๊า - สนามบินดอนเมือง

25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
11,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
16,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
16,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
16,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
16,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
16,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
11,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
13,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
11,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
13,999 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 15,999 18,999 - 5,900 5,000 11,999 30
03 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 13,999 16,999 - 5,900 5,000 9,999 30
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 13,999 16,999 - 5,900 5,000 9,999 30
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 13,999 16,999 - 5,900 5,000 9,999 30
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 13,999 16,999 - 5,900 5,000 9,999 30
31 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67 13,999 16,999 - 5,900 5,000 9,999 30
07 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 15,999 18,999 - 5,900 5,000 11,999 30
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 17,999 20,999 - 5,900 5,000 13,999 30
21 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 15,999 18,999 - 5,900 5,000 11,999 30
28 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67 17,999 20,999 - 5,900 5,000 13,999 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบิน และค่ารรรมเนียมเชื้อเพลิง
ยกเว้นหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่าน ภายหลัง และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ อัพเกรดที่นั่งได้ และไม่สามารถเลื่อนวัน เดินทางได้ ท่านต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไของลายการบิน
- นํ้าหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ใช้ในการเดินทาง)
- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศน่าเที่ยวและรับส่ง ตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)
   หากประเภทห้อง ที่ท่านรีเควสมาเต็ม อาทิเช่น รีเควสห้องพักเป็น TWIN หรือ DOUBLE ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
   ประเภทห้องพัก เป็นตามที่โรงแรมมีอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า
- น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด เฉพาะวันที่ทําทัวร์ เท่านั้น
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
- ค่ารรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ภายในห้องพัก ทีวีช่องพิเศษ และค่ายานพาหนะ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าวีซ่าและค่าดำเนินการยื่นขอวีซ่า
- ค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของสายการบิน การจลาจล การประท้วง อุบัติภัยทางรรรมชาติ การถูกปฏิเสรไม่ให้ออกเจ้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋า ที่เกินกว่าสายการบินกำหนด หรือ สัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษี ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังที่บริษัทฯ ได้ออกขายโปรแกรมทัวร์ไปแล้ว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (บังคับตามระเบียบรรรมเนียมของประเทศ)
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับCOVID-19
  ค่าประกันสุขภาพ COVID-19
  ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน